4/11/2014

Typography, quote photo Việt đẹp [part 3]

Đẹp v~

Part 2, Part 1


...

3 nhận xét:

Có thể đăng ảnh, video [YouTube], nhạc [nhaccuatui.com] bằng cách copy-paste link trực tiếp của ảnh [.jpg, .gif, .png, .bmp], video [http://www.youtube.com/watch?v=...] vào khung nhận xét.

Vui lòng đăng nhận xét lịch sự và cố gắng gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể. Rất vui với những comment thiện ý. Cảm ơn!